Mijn favorieten

Bedrijfshuisvesting

De markt voor bedrijfsmatig onroerend goed is gecompliceerd. Sterk veranderende economische omstandigheden en (maatschappelijke) ontwikkelingen op verschillende deelmarkten zijn van doorslaggevende betekenis voor een weloverwogen besluitvorming. Door de kennis en inzicht van onze medewerkers in zowel de specifieke situatie van de opdrachtgever als het betreffende marktsegment, beschikken wij over de expertise om ondernemers gericht en ter zake kundig te adviseren. 

Wij houden rekening met de randvoorwaarden zoals vestigingsbeleid, milieu eisen, plaatselijke regelingen en bestemmingsplannen om tot een zo volledig mogelijk advies te komen. 


Specialisten in aanhuur-aankoop 
In opdracht van de Infotheek Groep N.V. te Leiden heeft Van der Kooij Bedrijfsmakelaars na een zorgvuldige marktverkenning in de regio Randstad-Zuidvleugel, na de onderhandelingen het voormalige distributiecentrum H&M (totaal ca. 17.000 m²) op bedrijvenpark Roomburg te Leiden aangekocht van FGH Bank. 

Image1


Een mooi voorbeeld van het adviseren en onderhandelen bij aanhuur, verlenging van uw huidige huurovereenkomst of aankoopbegeleiding van uw nieuwe huisvesting, laat u begeleiden door onze specialisten! 
 
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring
Persoonsgegevens
Contactgegevens
Opmerkingen
Privacy
Ik ga akkoord met de privacyverklaring