Mijn favorieten

Disclaimer

Wettelijke kennisgeving met betrekking tot het gebruik van deze website 
Deze website is eigendom van Van der Kooij Bedrijfsmakelaars. Door deze website te raadplegen/gebruiken gaat u akkoord met onderstaande condities. Als u hier niet mee akkoord gaat mag u deze website niet raadplegen/gebruiken. 

Copyright 
© Copyright 2016 Van der Kooij Bedrijfsmakelaars, Reaal 5V, 2353 TK Leiderdorp, the Netherlands. All Rights Reserved. 

Intellectueel Eigendom 
Niets van deze website mag gekopieerd, gereproduceerd, opgeslagen in een database, geupload, gedisplayed, verzonden of op welke manier ook, electronisch, mechanisch, gedrukt, gefotografeerd verspreid worden. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Van der Kooij Bedrijfsmakelaars. Met uitzondering van het feit dat u een kopie van de informatie op deze site op een computer mag downloaden voor persoonlijk, niet commercieel gebruik. Het veranderen van (informatie op) deze website of gebruik van (de informatie op) deze website voor enige andere reden is een inbreuk op het copyright en overige rechten van Van der Kooij Bedrijfsmakelaars. 

Aansprakelijkheid 
In geen geval is Van der Kooij Bedrijfsmakelaars aansprakelijk voor enig verlies of incidentele, directe of indirecte schade resulterend uit het gebruik, misbruik of het niet kunnen gebruiken van (de informatie op) deze website, zelfs niet als Van der Kooij Bedrijfsmakelaars geattendeerd wordt op de mogelijkheid dat dit soort schade zou kunnen ontstaan. 

Garantie 
Deze website en alle informatie op deze website wordt aangeboden op een 'as is' basis. Van der Kooij Bedrijfsmakelaars geeft geen expliciete of impliciete garanties over de volledigheid, prestaties, accuraatheid, betrouwbaarheid, kwaliteit en geschiktheid voor gebruik ten behoeve van een specifiek doel van deze website en alle informatie op deze website. 

Laatste wijziging 
Deze wettelijke kennisgeving is voor het laatst geupdate op 25 september 2006. 

Toepasbaar recht 
De bovenstaande condities zijn opgesteld naar Nederlands recht. Enig dispuut voortkomend uit deze condities zal alleen voor een Nederlandse rechtbank gebracht kunnen worden.